Verenigde Naties

Verenigde Naties

Er zijn gelukkig een aantal organisaties die de wereldvrede promoten en de mankracht en het budget hebben om daadwerkelijk in te grijpen bij gewapende conflicten. Eén daarvan is de VN, de Verenigde Naties. Hieronder een aantal feiten over deze organisatie.

Doelstelling

Eén van de doelstellingen van de Verenigde Naties is de handhaving van internationale vrede en veiligheid. Dit wordt onder andere bereikt en aan gewerkt door middel van samenwerkingen tussen verschillenden landen om bijvoorbeeld economische en sociale kwesties samen op te lossen.

1945

De VN zijn opgericht in 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk bestond de organisatie uit 51 lidstaten. Eén van de uitgangspunten was het voorkomen van het uitbreken van nieuwe oorlogen.

Symbool

Uiteraard is er bij de oprichting goed nagedacht over het logo van de Verenigde Naties. Het is de wereld die wordt ‘ondersteund’ door olijftakken.

Tags: , ,